loader

• Operasyonel giderlerin optimize edilmesi,

• Üretkenliğin arttırılması

• Yeni ürünlerin hayata geçirilmesi,

• Cihazların veri paylaşabilmek için ağ kurma yeteneklerinin gelişmesi,

• Şirket içi verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

• Kurum içi bilgi ve veri gizliliğinin sağlanması,

• Kötü niyetli iç ve dış tehditlerin engellenmesi,

• Güvenlik zafiyetlerine karşı sistemlerini taramak ve güncel tutulması,

• Firma yöneticilerinin ve çalışanlarının siber güvenlik farkındalık programları ile bilinç düzeylerinin artırılması,

• Olası siber saldırılara veyahut siber suçlara karşı kurum genelinde aktif olarak Firewall, IPS, IDS gibi güvenlik ürünlerinin konumlandırılarak kurum işleyişine göre optimize edilmesi hedeflenmektedir.

• Kısa zamanda daha fazla ürün üretimi,

• Hata payanın en aza indirilmesi,

• Koordineli üretimin sağlanması,

• Otomasyon sistemleri ile ik giderlerini azaltılması,

• Ölçeklenebilir üretim ve takip sistemleri kurulması hedeflenmektedir.

• Şirket içi tüm bilgi ve veriye internet olan her yer de zamandan ve mekandan bağımsız hızla ulaşabilme imkanı,

• İş akışlarının şeffaf ve yönetilebilir olması,

• Süreçlerde yaşanabilecek sorunların hızla çözülebilir olması,

• Yönetim ve bakım maliyetlerinin gözle görülür şekilde azaltılması hedeflenmektedir.

• Şirkette veriyi üretmek, veriyi saklamak, işlemek ve işlenmiş veriyi anlamlı hale getirerek yeni gelir kalemleri yaratmayı öğrenirken aynı zamanda hali hazırda var olan gelirlerini maksimum hale getirerek;

• Hız,

• Çeşitlilik,

• Ekonomik kazanç ve ölçeklenebilir hacim kazanmalarına imkân sağlanması hedeflenmektedir.

• Lojistik işletmelerinin teknoloji ile olan yakınlığında,

• Ürün tasarımındaki değişikliklere yanıt verme süresinde,

• Ürün hacmindeki değişikliklere yanıt verme süresinde,

• Müşteri sipariş süreçlerindeki doğruluk oranında artış,

• Ürün iadelerinin oranı ve sipariş karşılama hızında,/p>

• Satış sonrasındaki hizmetler ve hizmet kalitesinde artış sağlanması hedeflenmektedir

• Bilgi Teknolojileri Muhasebe ve İnsan Kaynakları Departmanlarının hayatlarına;

• E-Fatura,

• İnsan Kaynakları Yönetim yazılımları,

• Dijital Bankacılık,

• Dijital muhasebe gibi teknolojiler ile şirketlere hız, ekonomik ve şeffaf süreç yönetimi sağlanması hedeflenmektedir.

• Alan adı işlemleri (.com, .co, .org, info vb),

• Barındırma işlemleri (Hosting),

• Web Tasarımı kaynaklarına erişim,

• Yeni cihazlara yapılan harcamalarda azalma sağlanması hedeflenmektedir.

• Dijital Dönüşüm ile iş süreçlerinde;

• Operasyonel verimlilik artışı,

• Maliyet avantajları,

• Kriz Yönetimi,

• Kullanıcı ve müşteri deneyiminde gözle görülür artış hedeflenmektedir.